'λάμβαν'

ἐλάμβανε , λαμβάνω
a
imperf ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • λάμβαν' — λάμβανε , λαμβάνω a pres imperat act 2nd sg λάμβανε , λαμβάνω a imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Augment — Dans le domaine indo européen, l’augment est un élargissement gauche du radical des verbes qui va de pair avec des désinences personnelles et s’utilisant pour les temps du passé de l’indicatif en grec ancien et moderne (à moins qu il ne s agisse… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.